تبلیغات
سیو#ترینر#معرفی واخبار تمام بازی ها 

<-BlogDescription->
راهنمای قدم به قدم bulletstorm

در قسمت ادامه مطلب

Chapter 1 – On the road to hell
photo

پس از دیدن سکانس اول بازی دکمه های مشخص شده را بزنید و به دنبال یارتان بروید. در ادامه دشمنی که به بیرون پرت کرده بودید برای انتقام شیشه ای را میشکند. پس از دیدن این صحنه به راه خود ادامه دهید تا از راه رو ها گذشته و به پیش دوستان خود برسید. حال کنترل پرتاب موشک ها با شماست و باید صفینه ی دیگری را بزنید. در انتها دشمنان بر شما چیره شده و شما به چهار سال قبل بر میگردید. حال که بازی میکنید دارید بر روی دیوار ساختمانی حرکت میکنید.
photo

راه را ادامه داده و موانع پیش رو را بردارید. به ساختمانی میرسید و میبینید که کسی را میکشید. در اینجا مشخص میشود که شما عامل کشته شدن آدم های بیگناه بوده اید ولی در این بین دشمنان به شما حمله میکنند. آن هارا بکشید و به راه خود ادامه دهید. به زمان خود برمیگردید و میبینید که ایشی مورد اصابت گلوگه قرار میگیرد. پس باید اورا از این وضع نجات دهید. به پیش بروید و ایشی را در محفظه ای بگذارید. در ادامه خودتان با یکی از یارهایتان به پیش بروید و دشمنان مقابل را کشته و همچنان از راه رو ها بگذرید. در ادامه شلاق الکتریکی را بدست می آورید. با آن موانع پیش در رو را برداشته و به راهتان ادامه دهید.
photo
حالا به پیش ایشی می آیید و کار را شروع میکنید تا ایشی را برای برگرداندن به زندگی با روباتی پیوند بزنید. در اینجا دشمنان به شما حمله کرده و در آخر سینماتیکی را مشاهده میکنید و از بالا به پایین پرت میشوید.
Chapter 1 - Just like the old days
photo

بعد از دیدن سینماتیک به راهتان ادامه داده و همراه ایشی دشمنان پیش رو را بکشید. شما میتوانید دشمنان را با حرکات مختلفی بکشید تا هم تنوع ایجاد شود و هم skillshot های مختلفی آزاد شوند.
photo

در ادامه وارد محوطه ی بزرگی یشوید. دشمنان را کشته و از پله ها بالا رفته و به راهتان ادامه دهید. توجه داشته باشید که استفاده از شلاق در اینجا بهترین راه برای کشتن دشمنان است. در آخر به آسانسوری میرسید. با آن پایین بیایید و وارد فصل بعدی شوید.
Chapter 2 - Last train from explosion town
وارد تونل میشوید. به جلو بروید و دشمنان را بکشید. بعد از بیرون آمدن از این محوطه هواپیمای کوچکی در هوا به شما تیراندازی میکند. با استفاده از شلاقتان آن را منفجر کنید.
photo

در ادامه به سمت دیگر میروید باید دشمنان دیگری را بکشید تا به دشمنی برسید که قوی است و همراه خود ماشینگان دارد. برای کشتن او با سرعت به پشت او بروید و به او تیراندازی کنید. پس از چند با تکرار این امر این دشمن هم کشته میشود. ماشین گان اورا بردارید و دشمنانی که می آیند را بکشید. در ادامه ترنی که بر روی آن مستقر هستید به حرکت در میآید و چرخ بزرگی هم به دنبال شما. به چرخ توجه نکنید و فقط دشمنانی را که می آیند بکشید. در اینجا حفظ سلامتی شما مهم ترین عامل برای پیروزیست.
photo

پس از آن، صحنه ای کوتاه ببینید و وارد فصل بعد شوید.
photo

Chapter 3 - Whatever it is, it's pissed
در ادامه دشمنانی را میبینید که به سرعت جاخالی میدهند و تیرهای آتشین پرتاب میکنند. پس آن هارا نمیتوانید با شلاق بگیرید. به جلوی آن ها بروید و از نزدیک به ضرب گلوله آن هارا بکشید. حال به درون غاری میروید. در آن پیشروی کنید تا به تخم هایی بزرگ برسید. باید آن هارا نابود کنید تا راه شما باز شود. برای اینکه غار در حال فروریختن است باید این کار را در مدت زمان کمی انجام دهید. توجه داشته باشید که باید تخم های سمت راست را نابود کرده تا به مقصد نهایی خود برسید. پس از رسیدن به بیرون صحنه ی آخر این بخش را ببینید.
Chapter 1 - Damsel in distress
photo

به راه خود ادامه دهید و به دنبال ایشی حرکت کنید. وقتی به پرتگاهی میرسید با کمک شلاق خود پلی را درست کنید و رد شوید. در ادامه با دشمنان روبرو میشوید. آن ها برایتان دردسر ساز نیستند و راحت میتوانید آن هارا بکشید.
photo

در ادامه به اتاقی میرسید که در آن چند بطری است میتوانید آن هارا بنوشید و یا بشکنید. در این صورت اچیومنت / تروفی دریافت میکنید. حال در اینجا دشمنانی به شما حمله میکنند. پس از کشتن آن ها به راهتان ادامه دهید تا دوباره به محیط باز برسید. در ادامه دشمنان را بکشید و با دشمنی بزرگ تر روبرو میشوید. مثل دفعات قبل به سر او تیراندازی کرده سپس به او تیر بزنید تا کشته شود.
photo

پس از جلو رفتن این فصل به اتمام میرسد.
Chapter 2 - Worst family fun vacation ever
وارد شهر مینیاتوری میشوید. میتوانید دشمنان را با ضربات پا به نقاطی که برق در آن ها جریان دارد بزنید تا آن ها بمیرند.
photo

پس از کشتن باقی دشمنان با دایناسوری غولپیکر روبرو میشوید. از دست او فرار کرده. و به راه خود ادامه دهید.
photo

وقتی دوباره به دایناسور رسیدید دشمنی که کنترل از راه دور دایناسور را در دست دارد بکشید و خود کنترل اورا در دست بگیرید. حال به طرف موانع پیش رو رفته و با دایناسور آن هارا از بین ببرید.
photo

در ادامه دشمنان بعدی را هم کشته و پس از از بین بردن دری به وسیله ی دایناسور به راه خود ادامه داده. این بخش هم به پایان میرسد.
Chapter 1 - One sniper means a dozen
photo

به راه خود ادامه داده تا به گروهی از دشمنان برسید. آن هارا کشته و از راه پیش در رو بگذرید. به اسنایپری میرسید. به سرعت جلو رفته و و او را بکشید و اسنایپر را بردارید. حال دشمنان دورتر را با اسنایپر بکشید. در ادامه بعد از رسیدن به مکان بعدی باز هم همین کار را تکرار کنید و با اسنایپر آن هارا بکشید.
photo

پس از ادامه دادن راه خود این فصل هم به اتمام میرسد.
Chapter 2 - A dam fine mess
راه مستقیم را پیش بروید و به غاری بروید. دشمنان را کشته و به تریشکا میرسید. پس از دیدن سکانسی همراه با او به راه خود ادامه داده تا به گروه دیگری از دشمنان میرسید. پس از کشتن آن ها و ادامه دادن راه خود به پل هایی مرسید. در اینجا دشمنانی به شما حمله میکنند. مراقب باشید چون یکجا به شما تیراندازی خواهند کرد.
photo

بعد از آن از آنجا به پایین بپرید و وارد قایقی شوید. از آنجا هواپیماهایی به شما حمله میکنند. آن هارا با کمک شلاق خود از بین ببرید.
photo
Chapter 1 - The only way through
photo

به راه خود ادامه داده تا به دشمنانی برسید. حال میتوانید با پرتاب کلاهک هایی برسر دشمنان سریع ، آن هارا نگه داشته و پس از آن ، آن هارا بکشید. در ادمه برای رد شدن از پرتگاهی با استفاده از شلاق خود توپ بزرگی که در بالا قرار دارد را به عنوان پل قرار داده و رد شوید. در ادامه باز هم دشمنانی میآیند که پس از کشتن آن ها این فصلپایان مییابد.
Chapter 2 - Maneater's prefer tight spots
مستقیما حرکت کنید و به جلو بروید. در اینجا بمب های کوچکی هستند که پس از منفجر شدن گاز سمی تولید میکنند. پس از آن ها دوری کنید. ولی میتوانید آن هارا به سمت ذشمنان پرت کرده و سپس منفجر کنید. در ادمه به محوطه ی بزرگی مرسید که باد با هیولایی مبارزه کنید. به نقاط نارنجی رنگ شلیک کرده تا شاخک های اورا بزنید. پس از باز شدن دریچه ها به آن ها تیراندازی بکنید تا کنده شود. پس از چند بار ادامه ی این کار این دشمن را شکست داده تا این فصل هم به فرجام برسد.
photo

Chapter 3 - Itchin' to crumble
photo

کار زیاد خاصی در این فصل ندارید. فقط به جلو بروید و دشمنان را بکشید. آن ها هم برای شما مشکلی پیش نمیآورند و به سادگی بخش اعظم فصل را انجام میدهید. اما پس از گذشتن از راه ها و کشتن دشمنان به دشمن بزرگی میرسید که اسلحه ی قوی دارد. پس همانند مینی- باس های دیگر به سر او شلیک کرده تا بمیرد. پیشنهاد میشود این کار را با اسنایپر انجام دهید چون از قدرت و دقت زیادی بهره میبرید. پس از کشتن این دشمن باید در زمان خیلی کوتاهی به آسانسور برسید. پس خیلی زود بدوید و اینکار را انجام دهید. بدیهی است که از دشمنان برای نبود وقت صرف نظر میکنید اما اگر خیلی سریع آن هارا هم بکشید اچیومنت / تروفی آزاد خواهد شد.
photo
Chapter 1 - Crash resistant
نکته ی قابل توجه در این فصل فقط مبارزه ی متعددی است که در طول فصل به طول می انجامد. توجه داشته باشید که به خاطر وجود مینی – باس ها از سنگر ها به خوبی استفاده کنید. همینطور همیشه خشاب های خود را تا حد امکان پر کنید. یکی دیگر از رموز موفقیت در محیط های بسیار شلوغ با دشمنانی متعدد استفادخه از نیروی شلاق است. پس میتوانید به خوبی دشمنان را با کشیدن آن ها و انداختن در محیط های مختلف بکشید. پس از گذشتن از همه ی راه ها و کشتن دشمنان به ترنی میرسید که پس از سوار شدن در آن این فصل هم تمام میشود.
?Chapter 2 - How do we solve that
پس از مبارزاتی که در فصل قبل داشتید چهره ی جدیدی از دشمنان را در این فصل مشاده میکنید : برناوت ها (Burnout). این دشمنان (غول ها) دارای سرعت و قدرت خیلی زیادی هستند و نمیتوان آنهارا به راحتی کشت. برای کشتن آن ها باید به نقاط متورم بدنشان شلیک کنید.
photo

راه خود را پیش بگیرید و برناوت های دیگر را هم بکشید. حال به اتاقی میرسید که در آن ها دشمنان فراوانی وجود دارند. پیشنها میشود با نیروی شلاق خود آن هارا به راحتی بکشید. پس از آن به راه خود ادامه داده تا به فضای باز برسید. پس از کشتن دشمنان برناوت بزرگی می آید. برای شتن او از نیروی شلاق استفاده کنید تا گیج شود و بعد از آن با لگد اورا به درون پره های هلیکوپتر بیندازید.
photo

Chapter 3 - I see we're all a bit upset
با استفاده از پا موانع پیش رو را بردارید و به راه خود ادامه دهید. حال با دشمنان روبرو میشوید. آن هارا بکشید. حالا کاتسینی را مشاده میکنید.
photo

با تریشکا به راهتان ادامه داده تا به اتاقی برسید که درون آن اسید است. برناوت بزرگی را میبینید که دارد لیز میخورد. نگرانی برای کشتن او نداشته باشید. او به درون اسید می افتد. فقط ببینید که دیوار مقابل میشکند و باید با استفاده از شلاق آنجا را درست کنید تا بتوانید رد شوید.
photo

بعد از رسیدن به محوطه ی باز دشمنان باقی را کشته و به راه خود ادامه دهید. پس از مبارزه ی درون خیابان با دشمن جدیدی روبرو میشوید : هکاتون (Hekaton). این موجود نمونه ی بزرگ و دارای خون متاکون (که در فصل دوم بخش دو آن را کنترل کردید) است.
photo

با تریشکا به آسانسور رفته و به بالا بروید. حال سوار بر هلیکوپتر شده و بر پشت سر هکاتون شلیک کنید. آنقدر این کار را ادامه دهید تا هکاتون بمیرد. دشمنان دیگری هم در بعضی مناطق هستند ابتدا آن هارا بکشید و سپس به کمک ایشی رفته و اورا یاری دهید. پس از کشتن دشمنان سکانس پایانی این بخش را ببینید.
photo
ادامه در پست بعدی
منبع:بازی سنتر


برچسب ها: راهنمای قدم به قدم bulletstorm، bulletstorm، راهنمایbulletstorm، راهنمای bulletstorm، راهنمای قدم به قدم bulletstorm، راهنمای قدم به قدم bulletstorm بازی، راهنمای بازی ها،

نظرات: نظرات


اخرین مطالب

بیست تمپابزار فتوشاپتصاویر وکتوردانلود نرم افزار گرافیکآموزش فتوشاپکاغذ دیواریپوسته و قالبقالب بلاگفا قالب پرشین بلاگقالب میهن بلاگکد و اسکریپت